Cánach ar Thithe Folmha (CTF)

Cáin bhliantúil is ea CTF a bhaineann le maoine cónaithe atá in úsáid mar áit chónaithe ar feadh níos lú ná 30 lá i dtréimhse inmhuirir 12 mhí. D'fhéadfadh díolúine a bheith ar fáil i gcúinsí áirithe. Tá aon dliteanas i leith CTF sa bhreis ar dhliteanas CMÁ.