Díolúintí Cánach ar Thithe Folmha (CTF)

Léargas ginearálta

I gcúinsí áirithe, d'fhéadfadh díolúine ón gCáin ar Thithe Folmha (CTF) a bheith ar fáil. Tá coinníollacha cáilithe sonracha ag baint le gach díolúine.

Féadtar díolúine ó CTF a éileamh mar chuid de do Thuairisceán CTF. Ní mór duit díolúine a éileamh i leith gach tréimhse inmhuirir infheidhme.

Tabhair do d'aire

Ní bheidh feidhm ag CTF, fiú má bhí do mhaoin in úsáid mar áit chónaithe ar feadh níos lú ná 30 lá, chomh fada is:

Mura mbaineann CTF le do mhaoin ar na cúiseanna thuas, ní gá duit tuairisceán CTF a thíolacadh. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Cén uair a bhfuil fedihm ag CTF ar mhaoin

Cáipéisí tacaíochta

Má éilíonn tú díolúine ó CTF, iarrtar ort doiciméid a choinneáil mar thaca le d'éileamh. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach ar oibleagáidí maidir le taifid a choinneáil agus reachtaíocht.

Ar aghaidh: Maoine sa chás go bhfuil an t-úinéir tar éis bás a fháil