Céard is gá a dhéanamh

Céim 6: Deimhnigh do shocraíocht íocaíochta

Is í an chéad tréimhse inmhuirir le haghaidh Cáin ar Thithe Folmha (CTF) ná an 01 Samhain 2022 go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2023. Is é an ráta CTF don tréimhse seo ná trí oiread an bhunráta Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) le haghaidh 2023. Is í an chéad tréimhse inmhuirir le haghaidh CTF ná an 01 Samhain 2023 go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2024. Is é an ráta CTF don tréimhse seo ná trí cúig an bhunráta CMÁ le haghaidh 2024. 

Féadann d’Údarás Áitiúil do bhunráta CMÁ a mhéadú nó a laghdú. Tugtar an Fachtóir Coigeartaithe Áitiúil (FCA) air seo. Ríomhtar do CTF ar an mbunráta CMÁ sula ndéantar aon choigeartú chun an CFA a chur san áireamh.

Nuair a thíolacann tú do Thuairisceán CTF, iarrfar ort do chineál íocaíochta a dheimhniú. 

Féadfaidh tú cibé acu seo a leanas a roghnú:

  • d’íocaíochtaí a roinnt thar an mbliain ina dhiaidh trí dhochar díreach
  • íoc go hiomlán trí Threoir Dochair Bhliantúil (TDB)
  • íoc go hiomlán trí chárta creidmheasa nó dochair.

Má roghnaíonn tú íoc go hiomlán le TDB, ní mór duit é seo a chur in iúl do na Coimisinéirí Ioncaim faoin 1 Eanáir sa bhliain ina dhiaidh. Ní ghlacfar leis an íocaíocht go dtí an áfach.

Má roghnaíonn tú íoc trí dhochar díreach míosúil, ní mór duit é seo a chur in iúl do na Coimisinéirí Ioncaim faoin 1 Eanáir sa bhliain ina dhiaidh. Bainfear d’íocaíocht CTF gach mí ón gcuntas a sholáthraíonn tú, ón 15 Eanáir go dtí an 15 Nollaig. Ciallaíonn sé seo, don chéad tréimhse inmhuirir ón 1 Samhain 2022 go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2023, is iad na dátaí dlite ná:

  • 07 Samhain 2023 chun Tuairisceán CTF a thíolacadh
  • agus
  • 01 Eanáir 2024 chun CTF a íoc, seachas má roghnaíonn tú íoc le dochar díreach nó Dochar Bliantúil.