An chaoi a bhfuil feidhm ag an gCáin ar Thithe Folmha (CCF)

Ráta an CTF

Is í an chéad tréimhse inmhuirir le haghaidh CCF ná 01 Samhain 2022 go 31 Deireadh Fómhair 2023. Is é an ráta CCF don tréimhse seo ná trí oiread an bhunráta Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) le haghaidh 2023. Is é an dara tréimhse inmhuirir le haghaidh CCF ná 01 Samhain 2023 go 31 Deireadh Fómhair 2024. Is é an ráta CCF don tréimhse seo ná cúig oiread an bhunráta CMÁ le haghaidh 2024.

Féadfaidh d'Údarás Áitiúil do bhunráta CMÁ a mhéadú nó a laghdú. Tugtar an Fachtóir Coigeartaithe Áitiúil (FCA) air seo. Ríomhtar do CCF ar an mbunráta CMÁ sula ndéantar aon choigeartú chun an LAF a chur san áireamh.

Tabhair do d’aire

Má dhéanann tú athbhreithniú ar do luacháil maoine chun críocha CMÁ, athróidh do dhliteanas i leith CTF freisin.

Chun eolas a fháil ar an gcaoi a ríomhtar do mhuirear CMÁ, féach an chaoi a gcinntear do mhuirear CMÁ.

Sampla

Tá cónaí ar Amy i dteach i dTrá Lí a ceannaíodh le hoidhreacht ó eastát a máthar nach maireann. Sular bhog sí go Trá Lí, bhí Amy ina húinéir agus ina cónaí in árasán aon seomra leapa i Luimneach. Tá an t-árasán seo folamh ó bhog Amy go Trá Lí. Tá sé i gceist ag Amy an t-árasán a choinneáil dá leanaí le húsáid nuair atá siad sean go leor le freastal ar an gcoláiste. Tá cinneadh déanta aici gan an t-árasán a fháil ar cíos.

Bhí luach €250,000 ar an árasán ar an 01 Samhain 2021. Is é €225 bunráta CMÁ Amy. Tá an FCA curtha i bhfeidhm ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, rud a mhéadaíonn a dliteanas CMÁ 15% go €258. Níl an coigeartú seo ábhartha do VHT, áfach.

Don chéad tréimhse inmhuirir ón 01 Samhain 2022 go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2023, is é dliteanas CTF Amy ná trí oiread a bunráta CMÁ €225. Ciallaíonn sé seo gurb é €675 a dliteanas i leith VHT (€225 x 3).

Don dara tréimhse inmhuirir ón 01 Samhain 2023 go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2024, is é dliteanas CTF Amy cúig oiread a bunráta CMÁ €225. Ciallaíonn sé seo gurb é €1,125 a dliteanas i leith CTF (€225 x 5).