Do thuairisceán cánach a thíolacadh

Is é an Déardaoin, 10 Nollaig 2020 an dáta dlite Íoca agus Tíolactha do chustaiméirí ROS, ar an gcoinníoll go ndéanann tú do do thuairisceán le haghaidh 2019 a thíolacadh agus an íocaíocht chuí réamhchánach 2020 agus iarmhéid cánach ioncaim 2019 dlite a dhéanamh trí ROS.

Revenue Commissioners

Nuacht

Nuacht

08 Deireadh Fómhair 2020 Seimineáir Bhreatimeachta

Mar chuid de chlár caidrimh na gCoimisinéirí Ioncaim le trádálaithe, féadtar  físeáin ar na seisiúin eolais a reáchtáil muid ar an 5ú agus an 6ú Deireadh Fómhair a fheiceáil ar ár suíomh idirlín.