An gá tuairisceán cánach a thíolacadh?

Féadfar foghlaim faoi cé acu an gá nó nach gá tuairisceán cánach a thíolacadh sa rannán Poist agus pinsin

Má tá ioncam neamh Íoc Mar A Thuillir (ÍMAT) agat, féadfar foghlaim faoi cé acu an gá nó nach gá tuairisceán cánach a thíolacadh sa rannán Féinmheasúnú agus féinfhostaíocht.