Íocaíochtaí cothabhála

Íocaíochtaí cothabhála i leith leanaí

Féadtar ordú cothabhála, arna ordú agus arna fhorfheidhmiú ag cúirt dlí, a bhronnadh chun sochair na ndaoine seo a leanas:

  • tusa mar an iarchéile nó mar an iarpháirtnéir sibhialta
  • do leanbh nó leanaí cleithiúnacha.

Déantar neamhaird chun críocha cánach ioncaim ar íocaíochtaí cothabhála chun sochair do chuid leanaí. 

Ní íoctar an méid seo a leanas ar íocaíochtaí a fhaightear:

Ní mór íocaíocht a bheith go sonrach chun sochair do chuid leanaí le go ndéanfaí neamhaird uirthi chun críocha cánach ioncaim.