Íocaíochtaí cothabhála

Íocaíochtaí cothabhála infhorfheidhmithe le dlí

Is éard is íocaíochtaí cothabhála infhorfheidhmithe le dlí ann ná íocaíochtaí a fhaightear ó iarpháirtnéir faoi cheann den mhéid seo a leanas:

  • ordú cúirte
  • gníomhas idirscartha
  • aon ghealltanas dlíthiúil eile (amhail cúnant).

Ní mór an íocaíocht a bheith ina híocaíocht thréimhsiúil (bliantúil, míosúil, seachtainiúil). Mura gcomhlíonann an íocaíocht na critéir thuas, caithfear leis mar íocaíocht shaorálach.

Féadtar an íocaíocht a dhéanamh roimh chur i gcrích fhoirceannadh an chaidrimh, má tá sé infhorfheidhmithe le dlí.

Féadfaidh sé go n-iarrfar ar d’iarpháirtnéir de réir dlí suim a íoc go rialta ar do shon (amhail íocaíocht mhorgáiste). Caitear leis seo mar íocaíocht chothabhála infhorfheidhmithe le dlí chugat.

Cánachas íocaíochtaí cothabhála infhorfheidhmithe le dlí

Ní mór íocaíochtaí cothabhála infhorfheidhmithe le dlí a íoc ina n-iomláine. Ní fhéadann d’iarpháirtnéir suim a asbhaint ón íocaíocht.

Íocfar an méid seo a leanas ar gach ceann de na híocaíochtaí a dhéanann tú leo: 

Ní íocfaidh tú cánacha ar aon suim a íocadh i leith do chuid leanaí.

Má tá ioncam agat ar a gearrtar cáin faoin gcóras Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT), féadtar an cháin atá dlite ar d’íocaíochtaí cothabhála a íoc le linn na bliana. Féadtar é seo a dhéanamh trí do Chreidmheasanna Cánach agus do bhanda ráta a laghdú ar do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach.

Mura bhfuil aon ioncam ÍMAT agat, ní mór duit an cháin agus an MSU atá dlite a íoc faoin mbonn féinmheasúnaithe.

Féadann d’iarpháirtnéir faoiseamh cánach a éileamh i leith na suime a d’íoc siad. Ní fhéadann siad faoiseamh a éileamh i leith íocaíochtaí cothabhála a rinneadh chun sochair na leanaí.

Le go mbeidh feidhm ag an gcánachas seo, ní mór nach ngearrtar cáin ort agus ar d’iarpháirtnéir mar lánúineacha pósta.

ghearrtar cáin oraibh mar lánúineacha pósta, déanfar neamhaird ar gach íocaíocht chothabhála infhorfheidhmithe le dlí chun críocha cánach ioncaim.

Ar aghaidh: Íocaíochtaí cothabhála saorálacha