Faoiseamh i leith Íocaíochtaí Cothabhála

Léargas ginearálta

Mínítear sa rannán seo na cineálacha íocaíochtaí cothabhála a fhéadtar a íoc le hiarpháirtnéir agus an chaoi a ngearrtar cáin orthu.

Mínítear chomh maith cén uair agus cén chaoi a bhféadtar faoiseamh a éileamh má íocann tú cothabháil le d’iarpháirtnéir.

Tagraíonn iarpháirtnéir don mhéid seo a leanas:

  • chéile idirscartha nó iar-chéile
  • páirtnéir sibhialta idirscartha nó iarpháirtnéir sibhialta
  • iar-chomhchónaitheoir a raibh tú i do chónaí leo ar feadh:
    • dhá bhliain nó níos mó, sa chás go bhfuil leanaí agaibh le chéile 
    • cúig bliana nó níos mó, sa chás nach bhfuil leanaí agaibh le chéile.

Ní fhéadann comhchónaitheoir a bheith pósta le linn na tréimhse comhchónaitheachta.

Tabhair do d’aire

Níl faoiseamh ar fáil le haghaidh íocaíochtaí cothabhála chun sochair do chuid leanaí.

Má fhaigheann tú íocaíochtaí cothabhála seachas iad a íoc, féach ar Ioncaim bhreise.

Ar aghaidh: Íocaíochtaí cothabhála infhorfheidhmithe le dlí