Faoiseamh i leith Íocaíochtaí Cothabhála

Cén chaoi lena n-éilítear faoiseamh?

Daoine Aonair le ioncam Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT)

Má íocann tú do cháin faoin gcóras ÍMAT bain úsáid as moChúrsaí chun éileamh a dhéanamh ar an gcreidmheas seo.

Éileamh a dhéanamh i leith na bliana reatha

In Seirbhísí IMÁT, roghnaigh ‘Bainistigh do cháin’ agus cuir an creidmheas leis.

Eiseofar:

Íocfaidh d’fhostóir aon aisíocaíocht dhlite go díreach leat.

Éileamh a dhéanamh i leith blianta roimhe

2019 agus blianta ina dhiaidh: 

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • iarr ‘Ráiteas Dliteanais’
 • cliceáil ar ‘Comhlánaigh Tuairisceán Cánach Ioncaim’
 • roghnaigh ‘Íocaíochtaí Cothabhála Déanta’ ar an leathanach ‘Creidmheasanna Cánach agus Faoisimh’ agus cuir an creidmheas leis.
 • comhlánaigh an fhoirm agus tíolaic í 

2018 agus blianta roimhe:

 • sínigh isteach ar moChúrsaí 
 • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • roghnaigh an ‘Tuairisceán Cánach Ioncaim’ don bhliain ar mian leat éileamh a dhéanamh ina leith
 • roghnaigh ‘Íocaíochtaí Cothabhála Déanta’ ar an leathanach ‘Creidmheasanna Cánach agus Faoisimh’ agus cuir an creidmheas leis.
 • comhlánaigh an fhoirm agus tíolaic í

Íocfaidh muid aon aisíocaíocht dhlite go díreach leat.

Daoine féinmheasúnaithe

Mura bhfuil ioncam ÍMAT agat, féadtar faoiseamh cánach a éileamh nuair a thíolacann tú d’Fhoirm 11 trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).