Faoiseamh i leith Íocaíochtaí Cothabhála

Cén chaoi lena n-éilítear faoiseamh?

Daoine Aonair le ioncam Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT)

Má íocann tú do cháin faoin gcóras ÍMAT bain úsáid as moChúrsaí chun éileamh a dhéanamh ar an gcreidmheas seo.

Éileamh a dhéanamh i leith na bliana reatha

In Seirbhísí IMÁT, roghnaigh ‘Bainistigh do cháin’ agus cuir an creidmheas leis.

Eiseofar:

Íocfaidh d’fhostóir aon aisíocaíocht dhlite go díreach leat.

Éileamh a dhéanamh i leith blianta roimhe

2019 agus blianta ina dhiaidh:

  • Sínigh isteach ar moChúrsaí.
  • Cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin 2018 go 2021’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT.
  • Iarr ‘Ráiteas Dliteanais’.
  • Cliceáil ar ‘Comhlánaigh Tuairisceán Cánach Ioncaim’.
  • Roghnaigh ‘Íocaíochtaí Cothabhála Déanta’ ar an leathanach ‘Creidmheasanna Cánach agus Faoisimh’ agus cuir an creidmheas leis.
  • Comhlánaigh an fhoirm agus tíolaic í.

Íocfaidh muid aon aisíocaíocht dhlite go díreach leat.

Daoine féinmheasúnaithe

Mura bhfuil ioncam ÍMAT agat, féadtar faoiseamh cánach a éileamh nuair a thíolacann tú d’Fhoirm 11 trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).