Faoiseamh i leith Íocaíochtaí Cothabhála

Íocaíochtaí cothabhála saorálacha

Is éard is íocaíochtaí cothabhála saorálacha ann ná socrú idir daoine aonair gan aon chomhaontú dlíthiúil a bheith i bhfeidhm. Déantar neamhaird ar na híocaíochtaí seo chun críocha Cánach Ioncaim.

Ní fhéadtar asbhaint Cánach Ioncaim a éileamh i leith na n-íocaíochtaí seo.

Ní íocfaidh d’iarpháirtnéir an méid seo a leanas ar na híocaíochtaí a fhaightear:

Féadfaidh sé, áfach, go bhfuil Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) i bhfeidhm maidir leis na híocaíochtaí seo sa chás go sáraítear na tairseacha grúpa le haghaidh CFC.

Ar aghaidh: Íocaíochtaí cothabhála i leith leanaí