Faoiseamh i leith Íocaíochtaí Cothabhála

Íocaíochtaí cothabhála i leith leanaí

Féadtar ordú cothabhála, arna ordú agus arna fhorfheidhmiú ag cúirt dlí, a bhronnadh chun sochair do:

  • iarchéile nó iarpháirtnéir sibhialta
  • leanbh nó leanaí.

Déantar neamhaird chun críocha cánach ioncaim ar íocaíochtaí cothabhála chun sochair do chuid leanaí. Ní fhéadtar asbhaint cánach ioncaim a éileamh i leith na n-íocaíochtaí seo.

Ní íocfaidh d’iarpháirtnéir an méid seo a leanas ar na híocaíochtaí a fhaightear:

Ní mór íocaíocht a bheith go sonrach chun sochair do chuid leanaí le go ndéanfaí neamhaird uirthi chun críocha cánach ioncaim. 

Ar aghaidh: Cén chaoi lena n-éilítear faoiseamh?