An Scéim Lacáiste Díosail

Rátaí lacáiste díosail

Ríomhtar an ráta ráithiúil lacáiste díosail ach an meánphraghas ceannaigh náisiúnta a úsáid. Cuireann an Phríomh-Oifig Staidrimh na sonraí seo ar fáil.

Ríomhtar an ráta aisíocaíocht ar bhonn scála aistritheach:

  • Ní bheidh aon aisíocaíocht i gceist nuair atá an praghas, CBL san áireamh, ag €1.23 an lítear nó níos ísle.
  • 7.5 cent an lítear a bhíodh mar an t-uasmhéid inaisíoctha nuair a bhí an praghas, CBL san áireamh, ag €1.54 an lítear nó níos mó suas go dtí 31/12/2019.
  • Ón 01/01/2020, an t-uasmhéid inaisíoctha ná 7.5 cent an lítear nuair atá an praghas, CBL san áireamh, €1.43 an lítear nó níos mó.

Socrófar an ráta seo timpeall deich lá tar éis dheireadh gach tréimhse éilimh.

Liosta den rátaí cuí le haghaidh aisíocaíochtaí Lacáiste Díosail
BliainRáitheTréimhseRáta SLD
2020 2 01/04/2020 – 30/06/2020 €0.004
2020 1 01/01/2020 - 31/03/2020 €0.047
2019 4 01/10/2019 - 31/12/2019 €0.029
2019 3 01/07/2019 - 30/09/2019 €0.023
2019 2 01/04/2019 - 30/06/2019 €0.033
2019 1 01/01/2019 - 31/03/2019 €0.015
2018 4 01/10/2018 - 31/12/2018 €0.043

2018

3

01/07/2018 - 30/0/2018

€0.032

2018

2

01/04/2018 - 30/06/2018

€0.015

2018

1

01/01/2018 - 31/03/2018

€0.01

2017

4

01/10/2017 - 31/12/2017

€0.005

2017

3

01/07/2017 - 30/09/2017

€0.000

2017

2

01/04/2017 - 30/06/2017

€0.015

2017

1

 01/01/2017 - 31/03/2017

€0.01

2016

4

01/10/2016 - 31/12/2016

€0.000

2016

3

01/07/2016 - 30/09/2016

€0.000

2016

2

01/04/2016 - 30/06/2016

€0.000

2016

1

01/01/2016 - 31/03/2016

€0.000

2015

4

01/10/2015 - 31/12/2015

€0.000

2015

3

01/07/2015 - 30/09/2015

€0.016

2015

2

01/04/2015 - 30/06/2015

€0.022

2015

1

01/01/2015 - 31/03/2015

€0.000

2014

4

01/10/2014 - 31/12/2014

€0.044

2014

3

01/07/2014 - 30/09/2014

€0.059

2014

2

01/04/2014 - 30/06/2014

€0.058

2014

1

01/01/2014 - 31/03/2014

€0.059

2013

4

01/10/2013 - 31/12/2013

€0.062

2013

3

01/07/2013 - 30/09/2013

€0.066

Ar aghaidh: Eolas le haghaidh soláthraithe cárta breosla