An Scéim Lacáiste Díosail

Léargas ginearálta

Tháinig an Scéim Lacáiste Díosail (SLD) i bhfeidhm ar 1 Iúil 2013.

Aisíocfaidh na Coimisinéirí Ioncaim cuid den cháin ola mianraí íoctha ag oibreoir iompair bóthair cáilitheach agus:

  • gur cheannaigh do ghnóthas an díosal laistigh den stát
  • gur úsáideadh an díosal i gcúrsa ghníomhaíochtaí do ghnóthais iompair
  • agus
  • gur úsáideadh an díosal i mótarfheithiclí cáilitheacha.

Féadtar éileamh a dhéanamh i leith díosail cairr a ceannaíodh le linn tréimhse aisíocaíochta trí mhí ón chéad lá:

  • de mhí Eanáir
  • de mhí Aibreáin
  • de mhí Iúil 
  • de mhí Dheireadh Fómhair.

Ní mór duit d’éileamh a thíolacadh ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) laistigh de cheithre mhí ó dheireadh na dtréimhsí ráithiúla éilimh cuí.

Don tréimhse SLD 1 Eanáir 2018 go 31 Márta 2018, mar shampla, ní mór duit éileamh a thíolacadh idir 1 Aibreán agus 31 Iúil 2018.

Ar aghaidh: Cáiliú don Scéim Lacáiste Díosail