An Scéim Lacáiste Díosail

Eolas le haghaidh soláthraithe cárta breosla

Féadfaidh oibreoirí iompair bóthair cáilitheacha éilimh a thíolacadh i leith díosal cairr a cheannaíonn siad sa Stát. Féadfaidh siad an díosal a cheannach:

Fáiltíonn na Coimisinéirí Ioncaim roimh chomhlachtaí a eisíonn cártaí breosla nó a bhfuil cártaí breosla faoina stiúir acu chun suim a léiriú iad a fháil ceadaithe lena n-úsáid faoin Scéim Lacáiste Díosail.

Próiseas ceadaithe cárta breosla

Chun go gcuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim san áireamh thú chun cárta breosla a cheadú, ní mór duitse, nó d’eintiteas ag gníomhú ar do shon, tabhairt faoin méid seo a leanas a dhéanamh:

 • sonraí a thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim:
  • faoi idirbhearta ceannaigh
  • agus
  • faoi na custaiméirí atá bainteach leis na cártaí
 • leanúint de chloí leis seo a dhéanamh.

Más mian leat páirt a ghlacadh sa scéim seo, féadfaidh tú ríomhphost a sheoladh chuig an rannóg SLD trí M’Fhiosruithe leis an eolas seo a leanas:

 • Ainm iomlán na cuideachta
 • Seoladh cláraithe
 • Seoladh poist
 • Uimhir theileafóin
 • Seoladh an tsuímh idirlín
 • agus
 • Ainm, uimhir theileafóin agus seoladh ríomhphoist an phríomhtheagmhálaí ghnó.

Seolfaidh muid ansin na téarmaí agus coinníollacha chugat thar ríomhphost, chomh maith le cáipéis sonraíochta agus foirm iarratais don scéim seo. Má chomhlíonann tú na coinníollacha iarrtha, ceadóidh na Coimisinéirí Ioncaim do chártaí breosla don scéim seo.