Cáin ar Tháirgí Tobac

Rátaí

Ní mór duit Cáin ar Tháirgí Tobac a íoc chomh luath agus a éiríonn na táirgí tobac de bheith dlite do dhleacht.

Éiríonn táirgí tobac de bheith dlite don Cháin ar Tháirgí Tobac:

  • nuair a thagann siad isteach go hÉirinn
  • nuair a dhéantar iad a mhonarú agus a scaoileadh lena gcaitheamh in Éirinn.

Tá na rátaí dleachta máil do na rátaí Cánach ar Tháirgí Tobac ar fáil sa rannán ar rátaí dleachta máil.

Ar aghaidh: An reachtaíocht chuí