Gníomhaíochtaí sa scáthgheilleagar a thuairisciú (imghabháil cánach)

Sciúradh Ola

Tá straitéis na gCoimisinéirí Ioncaim ar dhul i ngleic le sciúradh breosla bunaithe ar chóras feabhsaithe um thuairisciú agus monatóireacht ar shlabhra an tsoláthair do sholáthraithe agus do mhiondíoltóirí, an córas um cheadúnú breosla a dhéanamh níos doichte agus cumhachtaí na gCoimisinéirí Ioncaim chun ceadúnais a dhiúltú nó a chúlghairm a neartú.

Tacaíodh leis na bearta seo trí ghníomhaíochtaí láidre forfheidhmithe, rud a treisíodh tar éis Accutrace S10 a thabhairt isteach.  San áireamh i ngníomhaíochtaí forfheidhmithe den chineál sin, tá úsáid a bhaint as anailíseoirí iniompartha breosla chun sampláil breosla a dhéanamh ar thaobh an bhóthair agus ag áitreabh shealbhóir an cheadúnais breosla gluaisteáin.

Trí na cleachtaí samplála randamacha agus tríd an taighde breise ar na treochtaí sa mhargadh ola, atá foilsithe ar ár suíomh idirlín, léirítear go bhfuil an straitéis fhoriomlán atá ag na Coimisinéirí Ioncaim ag tabhairt faoin trádáil mhídhleathach in ola go rathúil.

Leanfaidh muid orainn ag athbhreithniú agus ag beachtú ár straitéise ionas go mbeidh sé éifeachtach agus láidir go leor chun déileáil le fiosrú a dhéanamh ar thrádálaithe is eol dúinn agus ar thrádálaithe a mbreithnítear iad a bheith i mbun gníomhaíochtaí amhrasta.  Mura bhfuil siad in ann cuntas ceart a thabhairt ar fhoinse nó ar dhiúscairt an táirge, d'fhéadfaí a gceadúnas a chúlghairm, measúnacht chánach a dhéanamh orthu agus nuair is cuí, ionchúiseamh.  

Inár n-iarrachtaí chun dul i ngleic le gníomhaíocht sa scáthgheilleagar maidir le holaí marcáilte tá treoirlínte do thrádálaithe ola mianraí forbartha ag na Coimisinéirí Ioncaim agus tá dearbhú faighte acu ó roinnt soláthraithe go bhfuil céimeanna á dtógáil acu chun iad féin a chosaint ó sholáthairtí a dhéanamh a cheaptar atá bainteach le sciúradh breosla.

Ar aghaidh: Smuigleáil Tobac