COVID-19 support schemes

Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá COVID-19 (SFSP)

Tá eolas d’fhostóirí ar an Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá COVID-19 ar fáil sa rannán Daoine a fhostú ar an suíomh idirlín seo.

Tá eolas d’fhostaithe ar an Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá COVID-19 ar fáil sa rannán Poist agus Pinsin ar an suíomh idirlín seo.

Scéim Fóirdheontais Pá Fostaíochta (SFPF)

Tá eolas ar an Scéim Fóirdheontais Pá Fostaíochta (SFPF) ar fáil sa rannán Daoine a fhostú ar an suíomh idirlín seo.

Scéim Tacaíochta Sriantaí COVID (STSC)

Tá eolas ar an Scéim Tacaíochta Sriantaí COVID(STSC) ar fáil sa rannán Féinmheasúnú agus féinfhostaíocht ar an suíomh idirlín seo.

Eolas agus comhairle faoi COVID-19 do cháiníocóirí agus do ghníomhairí

Tá tuilleadh eolais leagtha amach sa rannán Eolas agus comhairle faoi COVID-19 do cháiníocóirí agus do ghníomhairí ar an suíomh idirlín seo. Tá an t-eolas, treoir agus comhairle seo ar fáil chun cabhrú le cáiníocóirí agus lena ngníomhairí a bhfuil réimse deacrachtaí acu mar thoradh ar thionchar COVID-19.