Eolas agus comhairle faoi COVID-19 do cháiníocóirí agus do ghníomhairí

Léargas ginearálta

Tuigimid an suíomh seo ina bhfuil cáiníocóirí, rud nach bhfacthas riamh, mar thoradh ar phaindéim COVID-19. Tá muid ag leanúint dár ról riachtanach a chomhlíonadh mar chóras riartha cánach agus custam, chomh fada agus is féidir, agus tugann muid aird ar shábháilteacht agus ar leas ár bhfoirne agus ár gcáiníocóirí. Tá an t-eolas, treoir agus comhairle seo a leanas ar fáil chun cabhrú le cáiníocóirí agus lena ngníomhairí a bhfuil réimse deacrachtaí acu mar thoradh ar thionchar an choróinvíris COVID-19.

Ar aghaidh: Scéim Fóirdheontais Pá Fostaíochta (SFPF)