Eolas agus comhairle faoi COVID-19 do cháiníocóirí agus do ghníomhairí

Cáin Cláraithe Feithiclí (CCF) agus Mál

Coinní clárúcháin CCF agus easpórtála

De réir Threochlár an Rialtais, osclófar na hionaid de chuid na Seirbhíse Náisiúnta Tástála Carranna (SNTC) ón 29 Meitheamh ar acmhainn laghdaithe. Féadtar áirithintí a dhéanamh trí shuíomh idirlín an SNTC ag: https://www.ncts.ie/ivehicle-registration/. Mar gheall ar an acmhainn laghdaithe féadfaidh sé nach mbeidh custaiméirí in ann na dátaí atá uathu a fháil.

Ba chóir do chustaiméirí a thabhairt dá n-aire go bhfuil na sonraí thuasluaite faoi réir athrú de réir treoirlínte sláinte agus sábháilteachta. Cuirfear gach athrú in iúl ar an leathanach seo.

De bharr na gcúinsí reatha, maidir le cigireachtaí a rinneadh suas leis an 31 Iúil agus an lá sin san áireamh:

  • déanfar gach feithicil curtha i láthair le haghaidh clárúcháin a luacháil bunaithe ar an dáta a chuirtear i láthair iad
  • agus
  • Mar gheall go raibh na hionaid dúnta, ní ghearrfar aon CCF breise ar chustaiméirí le linn na tréimhse seo mar gheall ar an teorainn 30 lá a shárú.

Tar éis 31 Iúil, cuirfear i bhfeidhm an riachtanas 7 lá chun coinne a dhéanamh agus an riachtanas 30 lá chun clárú.  

Tá an SNTC ag leanúint le seirbhís réamhscrúdaithe a oibriú trí na hAonaid Mhóibíleacha. Féadtar an tseirbhís seo, nach bhfuil ar fáil ach do Thrádálaithe Údaraithe, a chur in áirithe trí ríomhphost a sheoladh chuig mobile3.vrt@applus.com agus tá sé faoi réir an tseirbhís a bheith ar fáil. Féadtar tuilleadh eolais ar na riachtanais réamhscrúdaithe a fháil ar shuíomh idirlín an SNTC ar https://www.ncts.ie/1155.

Níl aon chur isteach ar dhéileálaithe údaraithe ar mian leo carranna nua agus carranna réamhscrúdaithe a chlárú ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Ba chóir do thrádálaithe údaraithe leanúint ar aghaidh le feithiclí den chineál seo a chlárú roimh iad a sheachadadh chuig an gcustaiméir.

Féadfaidh custaiméirí teagmháil a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim trí M’Fhiosruithe le haon cheisteanna atá acu. Ba chóir fiosruithe maidir le réamhscrúduithe nó scrúduithe iompórtála/easpórtála a threorú chuig an SNTC.

Faoiseamh ó Dhleacht Mháil (Cáin ar Tháirgí Alcóil) chun táirgí díghalráin lámh a tháirgeadh

Leanfar den fhaoiseamh ó Cháin ar Tháirgí Alcóil i leith alcól a úsáidtear chun réimse táirgí leighis agus eile, amhail díghalráin lámh, a tháirgeadh. Chun leas a bhaint as an bhfaoiseamh seo, ní mór do tháirgeoirí iarratas a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim chun údarú a fháil alcól a fháil chun na críche seo.Ní mór táirgeadh táirgí díghalráin lámh a bheith ceadaithe ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara sula gcuirtear ar fáil iad lena ndíol nó lena n-úsáid. Féach: http://www.pcs.agriculture.gov.ie/