Aistrithe idirnáisiúnta sonraí pearsanta

  1. Léargas ginearálta
  2. Ionstraimí dlí d'fhonn sonraí pearsanta a aistriú

Ionstraimí dlí d'fhonn sonraí pearsanta a aistriú

Ní aistreoidh muid do chuid sonraí pearsanta chuig tríú tír ach amháin má thugtar údarú dúinn faoin dlí.  Malartaíonn muid sonraí pearsanta le tríú tíortha chun ár ndualgais idirnáisiúnta chánach a chomhlíonadh.

Tarlaíonn na malartuithe seo de bhun modhanna éagsúla dlí, mar shampla: