Athruithe don Sochar Comhchineáil le linn srianta COVID-19

Táillí tacsaí a íoc

Ní raibh aon mhuirear Sochair Comhchineáil má d'íoc tú tacsaí chun d’fhostaí a iompar go dtí nó ón obair mar gheall ar bhuarthaí sláinte agus sábháilteachta. Toisc nach bhfuil feidhm a thuilleadh ag srianta sláinte poiblí de bharr Covid-19, níl feidhm ag an mbeart seo ón 1 Meitheamh 2022.

Ar aghaidh: Díolúine i leith Sochar Beag