Athruithe don Sochar Comhchineáil le linn srianta COVID-19

Cóiríocht agus trealamh curtha ar fáil ag fostóir

Cóiríocht curtha ar fáil ag fostóir

Má chuireann tú cóiríocht ar fáil do d’fhostaí le haghaidh úsáid phríobháideach ag an bhfostaí, go ginearálta, tagann muirear sochair comhchineáil aníos. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Cóiríocht saor ó tháille nó faoi fhordheontas.

Féadfaidh tú cóiríocht shealadach a chur ar fáil d’fhostaí chun riosca an scaipthe COVID-19 a mhaolú. Mar shampla, sa chás:

  • go bhfilleann fostaí ó thuras eachtrach agus go bhfuil air nó uirthi féinleithlisiú a dhéanamh
  • go bhfuil imní go scaipfear an víreas chuig oibreoirí eile tosaigh sa teaghlach céanna. Glacfaidh na Coimisinéirí Ioncaim nach dtiocfaidh muirear sochair comhchineáil aníos le linn na tréimhse géarchéime COVID-19.

Bhí an beart seo i bhfeidhm le haghaidh na blianta measúnaithe 2020 agus 2021, agus fanfaidh sé i bhfeidhm le haghaidh 2022. Don bhliain measúnaithe 2022, ciallaíonn ‘sealadach’ maidir leis an bearta seo uasthréimhse trí seachtaine i ndiaidh a chéile.

Trealamh curtha ar fáil ag fostóir

Ní thiocfaidh muirear sochair comhchineáil aníos nuair a chuireann tusa trealamh ar fáil d’fhostaithe chun spás oibre a bhunú ina mbaile, amhail ríomhairí glúine. Áirítear i dtrealamh ríomhairí glúine, printéirí, scanóirí agus trealamh oifige.