Do thaifid a choinneáil roimh 1 Eanáir 2019

Athrú ar Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) fostaí

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019. Le heolas a fháil ar do riachtanais reatha, féach ar Dualgais fostóra ó 1 Eanáir 2019

Féadann na Coimisinéirí Ioncaim thú a chur ar an eolas faoi athrú d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) fostaí. Seolfaidh muid Deimhniú Creidmheasanna Cánach (P2C) chugat faoin UPSP nua. Má tharlaíonn sé seo, ní mór na taifid seo uile a aistriú chuig an UPSP nua: