Fostaithe sa tionscal carranna agus sa mhótarthionscal

Féadfaidh fostóirí sa tionscal carranna agus sa mhótarthionscal na figiúirí thíos a úsáid mar Bhunluach Margaidh (BLM). Úsáidtear na figiúirí laghdaithe seo chun Cáin Ioncaim, Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) agus an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) a ríomh. Mínítear cén chaoi leis an gcáin ar an sochar seo a ríomh sa rannán ar Úsáid phríobháideach carranna cuideachta.

Miondíoltóirí mótair a dhíolann carranna athláimhe amháin agus soláthróirí carranna ar cíos gearrthéarmach

Carranna athláimhe amháin agus fruilliú gearrthéarmach carranna
Bunluach margaidh (BLM)BLM le haghaidh ríomhanna
Suas le €30,000 €15,000
€30,001 - €35,000 €18,000
€35,001 - €40,000 €21,000
€40,001 - €45,000 €24,000
€45,001 - €50,000 €27,000
€50,001 - €55,000 €30,000
€55,001 - €60,000 €33,000

Miondíoltóirí mótair a dhíolann carranna nua agus carranna athláimhe

Carranna nua agus carranna athláimhe
Bunluach margaidh (BLM)  BLM le haghaidh ríomhanna
Suas le €30,000 €18,000
€30,001 - €35,000 €21,000
€35,001 - €40,000 €24,000
€40,001 - €45,000 €27,000
€45,001 - €50,000 €30,000
€50,001 - €55,000 €33,000
€55,001 - €60,000 €36,000

Dáileoirí agus léasú mótair

Dáileoirí agus léasú
Bunluach margaidh (BLM)BLM le haghaidh ríomhanna
Suas le €30,000 €22,000
€30,001 - €35,000 €25,000
€35,001 - €40,000 €30,000
€40,001 - €45,000 €34,000
€45,001 - €50,000 €38,000
€50,001 - €55,000 €42,000
€55,001 - €60,000 €44,000

Conas an figiúir laghdaithe a ríomh má tá an BLM os cionn €60,000

Cuir 75% den difríocht idir an BLM agus €60,000 leis an bhfigiúir sa chatagóir €55,001 - €60,000. Is é seo an luach a úsáidtear chun an cháin atá dlite ar an sochar a ríomh.

Má thiománann d'fhostaí carranna éagsúla

Ba chóir an carr leis an BLM is airde a úsáid nuair atá an BLM á dhearbhú agat chun cáin a ríomh.

Má úsáidtear carr corruair atá i réim níos airde nó níos ísle, ní bheidh tionchar aige seo ar an BLM a ríomhtar chun cáin a ríomh.

An BLM iarbhír a úsáid

Tá sé de cheart ag d’fhostaí a sochar incháinithe féin a ríomh ag baint úsáide as an BLM iarbhír atá ag an gcarr/na carranna a úsáideann siad. Má dhéanann d'fhostaí an ceart seo a fheidhmiú, ní mór ríomh na cánach a athrú chun go n-úsáidfí an BLM iarbhír.

Céard a tharlaíonn mura gcloíonn tú leis seo?

Féadfaidh sé gur toradh ar iniúchadh ó na Coimisinéirí Ioncaim é nár ghearr tú cáin ar úsáid phríobháideacha fostaithe de charranna. Más amhlaidh atá, ní bheidh feidhm ag na socruithe speisialta atá ann d'fhostaithe sa mhótarthionscal agus úsáidfear an BLM iomlán.