Taisteal agus cothú

Turais ghnó

Is éard atá i gceist le taisteal gnó ná taisteal ag d’fhostaí ó áit oibre amháin go háit oibre eile mar chuid dá gcuid dualgas. Áirítear leis seo:

  • taisteal idir Éirinn agus tíortha eile
  • taisteal chuig áit nach í a ngnátháit oibre.

Le haghaidh taistil ghnó, tógtar ceann de na faid seo a leanas, cibé acu is ísle chun an fad i gciliméadar a ríomh:

  • an fad idir teach d’fhostaí agus an áit oibre shealadach
  • an fad idir gnátháit oibre d’fhostaí agus an áit oibre shealadach.

Is é taisteal príobháideach féin d’fhostaí atá i gceist le taisteal chuig an ionad oibre agus uaidh. Ní turas gnó é.

Ar aghaidh: Rátaí aisíocaíochta