Taisteal agus cothú

Gnátháit oibre

Is í an ghnátháit oibre ná an áit a n-oibríonn d’fhostaí ar bhonn laethúil. Féadfaidh sé nach é seo láthair s’agat féin (an fostóir). Féadfaidh sé go bhfuil láithreacha ag do ghnóthas in áiteanna eile. Sa chás sin, féadfaidh sé nach bhfuil an ghnátháit oibre chéanna ag gach duine de do chuid fostaithe.

De ghnáth, is tú féin a chuireann na háiseanna ar fáil a theastaíonn ó do chuid fostaithe chun a ngnáthdhualgais a chomhlíonadh sa ghnátháit oibre.

Ní mheastar teach d’fhostaí mar a ngnátháit oibre de ghnáth. Eisceacht uaidh sin ná áit a bhfuil ‘riachtanas oibiachtúil’ go gcomhlíonfaí a gcuid dualgas sa bhaile. Is gá a gcuid dualgas a chomhlíonadh sa bhaile ar an ábhar nach bhféadtar iad a comhlíonadh in áit eile. Ní riachtanas oibiachtúil atá i gceist sna cásannna seo:

  • mura bhfuil ann ach go gcomhlíonann d’fhostaí a ndualgais sa bhaile, nó go roghnaíonn siad iad a chomhlíonadh sa bhaile
  • má tá na dualgais ina ndualgais theagmhasacha (miondualgais nó dualgais riaracháin).

Ar aghaidh: Turais ghnó