Taisteal agus cothú

Obair dheonach

Féadfaidh tú costais a íoc as taisteal agus cothabháil le daoine a oibríonn le haghaidh d’eagraíochta ar bhonn deonach agus neamhíoctha. Bíonn na costais sin saor ó cháin ar choinníoll:

  • go bhfuil feidhmeanna agus aidhmeanna na heagraíochta altrúíoch agus neamhthráchtálach araon (mar shampla, carthanais chláraithe nó comhlachtaí spóirt)
  • go dteastaíonn na costais chun gur féidir leis an duine neamhíoctha a gcuid oibre a dhéanamh
  • nach gcaitear na costais arna n-íoc ach chun an duine a chúiteamh as costais a fhulaingíonn siad i ndáiríre.

Ní mór nach mbeadh na híocaíochtaí níos airde ná rátaí na Státseirbhíse le haghaidh aisíocaíocht costais taistil agus cothaithe.

Má fhaigheann duine pá, bónas nó airgead oinigh le haghaidh oibre ó charthanas nó comhlacht spóirt, níl cead acu freisin costais taistil agus chothaithe a fháil saor ó cháin.