Taisteal agus cothú

Taisteal práinneach

Má aisíocann tú na costais le haghaidh taistil chuig a ngnátháit oibre agus uaithi, ní mór dóibh cáin a íoc ar an íocaíocht sin.

Ní mór dóibh cáin a íoc freisin ar thurais chun dul ag obair i gcásanna glao-dhualgais.

Féadfaidh sé go mbeadh ar d’fhostaí bheith ag obair lasmuigh dá ngnáthuaireanta oibre chun déileáil le práinní ina bhfuil aird ag teastáil láithreach. Féadfaidh tú na costais taistil sin a íoc saor ó cháin. Féadfaidh sé leis sin an costas as tacsaithe nó costais mhíleáiste a chuimsiú, agus úsáid á baint as rátaí na Státseirbhíse.

Féadfaidh tú costais a aisíoc le haghaidh 60 éigeandáil den sórt sin ar a mhó in aghaidh na bliana.

Ní chuimsíonn éigeandáil:

  • ball foirne nua a fháil in ionad baill foirne nach dtagann chun na hoibre
  • cabhrú le méid níos mó oibre
  • freastal ar imeacht neamhéigeandála nó gnáthimeacht eile.

Ar aghaidh: Fostaithe láthairbhunaithe