Taisteal agus cothú

Fostaithe láthairbhunaithe

Ní bhíonn bunáit sheasta ag fostaithe láthairbhunaithe agus, i mbun a gcuid fostaíochta, comhlíonann siad dualgais oibre in ionad difriúla. Is gnách go maireann na dualgais sin ar feadh tréimhsí de níos mó ná aon lá amháin.

Féadfaidh tú costais taistil agus chothabhála d’fhostaí a íoc, nach sáraíonn an ráta faofa (€181.60 in aghaidh na seachtaine faoi láthair), ach amháin:

  • áit nach gá do d’fhostaí íocaíocht a dhéanamh chun taisteal chuig an láthair agus uaithi (mar shampla má chuireann tú féin an t-iompar ar fáil)
  • má chuireann tú iostas agus lóistín ar fáil do d’fhostaí
  • má earcaíodh d’fhostaí chun bheith ag obair in aon láthair amháin.

Chun cáiliú do na costais sin ní mór go mbeadh an fostaí ag obair ar láthair 32km (20 míle) ó do bhunáit.

Ag ithe ar an láthair

Féadfaidh tú liúntas as ‘ithe ar an láthair’ a íoc, saor ó cháin, le fostaithe láthairbhunaithe i roinnt earnálacha den gheilleagar más amhlaidh:

  • nach gcuireann tú áiseanna ar fáil chun tae, caife nó sólaistí eile a dhéanamh
  • nach bhfaigheann d’fhostaí aon chineál eile íocaíochta cothaithe saor ó cháin
  • go mbíonn d’fhostaí ag obair ar an láthair ar feadh 1.5 uair an chloig ar a laghad roimh a ngnáthshos lóin agus ar feadh 1.5 uair an chloig ina dhiaidh
  • go n-íocann tú uasliúntas de €5 in aghaidh an lae.

Ar aghaidh: Obair dheonach