Cáin d'fhostaithe a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim

Níl aon cháin dlite le haghaidh míosa

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in  Employers Guide to PAYE.

Féadfaidh sé nach ndéanann tú aon íocaíochtaí le d'fhostaithe le linn míosa. Mura ndéanann, cruthóidh na Coimisinéirí Ioncaim ráiteas nialasach faoin 5ú den mhí ina dhiaidh.

Féadtar glacadh leis an ráiteas seo ag tráth ar bith, suas leis an 14ú den mhí. Sa chás seo, cruthófar tuairisceán reachtúil míosúil nialasach. Measfaidh muid gurb é an ráiteas nialasach an tuairisceán reachtúil míosúil sa chás:

  • nach nglacann tú leis an ráiteas
  • nach dtíolacann tú tíolacthaí párolla.

Má thíolacnn tú tíolacthaí párolla idir an 5ú agus an 14ú den mhí, cruthúfar ráiteas nua. Má thíolacann tú tíolacthaí párolla tar éis an 14ú den mhí, cruthófar tuairisceán reachtúil míosúil leasaithe.

Fostóirí a bhfuil tréimhsí teoranta nó séasúracha acu

Féadfaidh sé go bhfuil gnó agat nach bhfostaíonn daoine ach le haghaidh tréimhse ghairid i gcaitheamh na bliana. 

Iarrtar ort gan tíolacthaí párolla a thíolacadh ach amháin nuair a íocann tú d’fhostaithe. Ciallaíonn sé seo go bhféadann sé go mbeidh tuairisceán reachtúil míosúil agat le haghaidh míonna áirithe le linn na bliana. 

Ar aghaidh: Fostóirí a bhfuil uimhreacha clárúcháin iomadúla acu