Cáin d'fhostaithe a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim

Fostóirí a bhfuil uimhreacha clárúcháin iomadúla acu

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in  Employers Guide to PAYE.

Má tá roinnt uimhreacha clárúcháin éagsúla agat, ní mór tíolacthaí párolla a thíolacadh ar leithligh le haghaidh gach uimhir chlárúcháin. Beidh tuairisceán reachtúil míosúil ag gach uimhir chlárúcháin.

Ní mór an tsuim dhlite a íoc ar leithligh le haghaidh gach uimhir chlárúcháin:

Más mian leat an tsuim iomlán Cánach Ioncaim, ÁSPC agus MSU le haghaidh gach uimhir chlárúcháin a íoc faoin bpríomhuimhir chlárúcháin oifige, déan teagmháil le Rannóg an Ard-Bhailitheora.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi níos mó ná aon uimhir chlárúcháin a úsáid, féach ar Clárú Fostóirí chun Críocha ÍMAT.