Cáin d'fhostaithe a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim

Cáin a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in Employers Guide to PAYE.

Is é Rannóg an Ard-Bhailitheora sna Coimisinéirí Ioncaim a bhailíonn na cánacha uile a asbhaineann fostóirí. Ní mór duit do Cháin Ioncaim, Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC), Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) agus Cáin Maoine Áitiúil (CMÁ) a íoc gach mí.

Íocaíochtaí míosúla

Cruthóidh na Coimisinéirí Ioncaim ráiteas míosúil a bheidh ar fáil duit faoin 5ú den mhí ina dhiaidh. Léireofar ar an ráiteas seo do dhliteanas iomlán don mhí tagartha sin bunaithe ar do thíolacthaí párolla.

Ní mór é seo a íoc taobh istigh de:

Íocaíochtaí ráithiúla

Más ionann suim iomlán d’íocaíochtaí Cánach Ioncaim, ÁSPC agus MSU le haghaidh na bliana agus €28,800 nó níos lú, féadtar iarratas a dhéanamh chun d’íocaíochtaí a dhéanamh go ráithiúil.

Má cháilíonn tú, ba chóir duit iarratas a dhéanamh le Rannóg an Ard-Bhailitheora le haghaidh na rogha seo. Chun iarratas a dhéanamh, ní mór duit a bheith i d’fhostóir le 12 mhí ar a laghad agus do chuid tuairisceán agus íocaíochtaí uile tíolactha agat (lena n-áirítear do thuairisceáin P35 le haghaidh na blianta roimh 2019).

Más go ráithiúil a dhéanann tú d’íocaíochtaí, is ga duit fós:

  • tíolacadh párolla a thíolacadh gach uair a íocann tú d’fhostaithe
  • glacadh leis an ráiteas a eisíonn muid gach mí, a bheidh mar an tuairisceán reachtúil míosúil ina dhiaidh sin.
Sceideal tuairisceán ráithiúil
Ráithe chánachDátaí dlite tuairisceáinDáta dlite íocaíochtaDáta sínte le haghaidh
íocaíochtaí le ROS

Eanáir–Márta

14 Feabhra
14 Márta
14 Aibreán

14 Aibreán

23 Aibreán

Aibreán–Meitheamh

14 Bealtaine
14 Meitheamh
14 Iúil

14 Iúil

23 Iúil

Iúil–Meán Fómhair

14 Lúnasa
14 Meán Fómhair
14 Deireadh Fómhair

14 Deireadh Fómhair

23 Deireadh Fómhair

Deireadh Fómhair–Nollaig

14 Samhain
14 Nollaig
14 Eanáir

14 Eanáir

23 Eanáir

Modhanna íocaíochta

Bain úsáid as ROSmoChúrsaí chun do cháin a íoc ar líne.

Tabhair do d’aire

Má íoctar do cháin tar éis an dáta dhlite, gearrfaidh na Coimisinéirí Ioncaim ús ort ón 14ú den mhí. 

Is é an ráta úis ná 0.0274% le haghaidh gach lá atá an íocaíocht déanach.

Ar aghaidh: Asbhaint Cháin Maoine Áitiúla (CMÁ)