Cáin d'fhostaithe a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim

Asbhaint Cháin Maoine Áitiúla (CMÁ)

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in Employers Guide to PAYE.

Féadtar CMÁ a asbhaint ag an bhfoinse ó phá d’fhostaithe san áit a léirítear é ar Fhógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) an fhostaí. Eisítear FPCI chugat le haghaidh gach fostaí.

Ciallaíonn sé seo go roinntear na híocaíochtaí CMÁ go cothrom thar an mbliain. Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar an asbhaint seo sa rannán ar CMÁ.

Ar aghaidh: Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC)