Cáin d'fhostaithe a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim

Ranníocaíochtaí Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) a choimeád scartha

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in  Employers Guide to PAYE.

Íocann an tArd-Bhailitheoir na hasbhaintí uile ÁSPC leis an An Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS). Ar an gcúis sin, ní mór duit do chuid íocaíochtaí cánach agus Muirir Sóisialta Uilíoch (MSU) a choimeád ar leithligh ó do chuid ranníocaíochtaí ÁSPC. Ní mór duit i gcónaí do ranníocaíocht iomlán ÁSPC a íoc ina hiomláine, gan aon asbhaintí.

Ar aghaidh: Measúnuithe de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim