Ordú Eisiaimh Íoca mar a Thuillir (ÍMAT) arna eisiúint ag na Coimisinéirí Ioncaim

Léargas ginearálta

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an rannóg seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 01 Eanáir 2019, féach an treoir d’fhostóirí in Employers' Guide to PAYE.

Fostaithe atá ag dul ag obair thar lear ar feadh tréimhse fada, tiocfadh sé nach mbeidh orthu Cáin Ioncaim a íoc in Éirinn. Is deimhniú arna eisiúint ag na Coimisinéirí Ioncaim é Ordú Eisiaimh Íoc Mar A Thuillir. Tríd an t-ordú seo tugtar údarú duit gan Cáin Ioncaim ná Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) a asbhaint ó íocaíochtaí a thugtar d'fhostaí.

Ar aghaidh: Conas iarratas a dhéanamh ar Ordú Eisiaimh ÍMAT