Ordú Eisiaimh Íoca mar a Thuillir (ÍMAT) arna eisiúint ag na Coimisinéirí Ioncaim

Léargas ginearálta

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an rannóg seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in Employers' Guide to PAYE.

Má tá d'fhostaí le dul ag obair duit lasmuigh d'Éirinn, féadfaidh sé nach mbeidh orthu Cáin Ioncaim (CI) a íoc in Éirinn. Is deimhniú arna eisiúint ag na Coimisinéirí Ioncaim é Ordú Eisiaimh Íoc Mar A Thuillir. Tríd an ordú seo tugtar údarú duit gan ÍMAT ná Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) a asbhaint ó íocaíochtaí a thugtar d'fhostaí.

Ar aghaidh: Conas iarratas a dhéanamh ar Ordú Eisiaimh ÍMAT