Ordú Eisiaimh Íoca mar a Thuillir (ÍMAT) arna eisiúint ag na Coimisinéirí Ioncaim

Conas iarratas a dhéanamh ar Ordú Eisiaimh ÍMAT

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in Employers Guide to PAYE

Féadtar iarratas ar Ordú Eisiaimh ÍMAT a dhéanamh chugainn má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

  • Is fostóir Éireannach tú.
  • Cuireann d'fhostaí dualgais uile a bhfostaíochta i gcrích thar lear.
  • Beidh d'fhostaí neamhchónaitheach in Éirinn chun críocha cánach le linn na bliana cánach.

Tá cead ag d'fhostaí dualgais theagmhasacha a chur i gcrích in Éirinn ar feadh tréimhse nach mó ná 30 lá agus beidh siad fós incháilithe.

Féadfaidh tú, chomh maith, iarraidh go n-eiseofaí Ordú Eisiaimh ÍMAT má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

  • Is fostóir Éireannach tú atá ag íoc pinsean gairme le hiarfhostaí.
  • Tá siad neamhchónaitheach in Éirinn chun críocha cánach le linn na bliana cánach.
  • Tá siad ina gcónaí i dtír a bhfuil comhaontú um Chánachas Dúbailte i bhfeidhm idir í agus Éirinn.

Céard is gá duit a sheoladh isteach chuig na Coimisinéirí Ioncaim?

Beidh ort an t-eolas seo a leanas faoi d'fhostaí a sheoladh isteach chuig na Coimisinéirí Ioncaim:

Ar aghaidh: Céard a déarfar ar an Ordú Eisiaimh ÍMAT?