Ordú Eisiaimh Íoca mar a Thuillir (ÍMAT) arna eisiúint ag na Coimisinéirí Ioncaim

Conas iarratas a dhéanamh ar Ordú Eisiaimh ÍMAT

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 01 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in Employers Guide to PAYE

Féadtar iarratas ar Ordú Eisiaimh ÍMAT a dhéanamh chugainn má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

  • is fostóir Éireannach tú
  • cuireann d'fhostaí dualgais uile a bhfostaíochta i gcrích thar lear
  • agus
  • beidh d'fhostaí neamhchónaitheach in Éirinn chun críocha cánach le linn na bliana cánach.

Tá cead ag d'fhostaí dualgais theagmhasacha a chur i gcrích in Éirinn ar feadh tréimhse nach mó ná 30 lá agus beidh siad fós incháilithe.

Féadfaidh tú, chomh maith, iarraidh go n-eiseofaí Ordú Eisiaimh ÍMAT má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

  • is fostóir Éireannach tú atá ag íoc pinsean gairme le hiarfhostaí
  • tá siad neamhchónaitheach in Éirinn chun críocha cánach le linn na bliana cánach
  • agus
  • tá siad ina gcónaí i dtír a bhfuil Comhaontú um Chánachas Dúbailte i bhfeidhm idir í agus Éirinn.

Céard is gá duit a sheoladh isteach chuig na Coimisinéirí Ioncaim?

Beidh ort an t-eolas seo a leanas faoi d'fhostaí a sheoladh isteach chuig na Coimisinéirí Ioncaim:

Ar aghaidh: Céard a déarfar ar an Ordú Eisiaimh ÍMAT?