Ordú Eisiaimh Íoca mar a Thuillir (ÍMAT) arna eisiúint ag na Coimisinéirí Ioncaim

Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) agusr Orduithe Eisiaimh

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 01 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in Employers Guide to PAYE

Féadfaidh sé fós go mbeidh ort ÁSPC fostaí agus fostóra a asbhaint d'iocaíochtaí a dhéanann tú leis an bhfostóir. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais faoi seo ón An Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS).

Aon ÁSPC a asbhaintear den fhostaí, ba chóir é a áireamh san Fhoirm P35. Ba chóir duit freisin an aicme ÁSPC a áireamh, mar aon leis an méid seachtainí inárachais.

Ar aghaidh: Stiúrthóirí agus fostaithe neamhchónaitheacha a earcaítear thar lear