Ordú Eisiaimh Íoca mar a Thuillir (ÍMAT) arna eisiúint ag na Coimisinéirí Ioncaim

Céard a déarfar ar an Ordú Eisiaimh ÍMAT?

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 01 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in Employers Guide to PAYE

Cuirtear in iúl ar an Ordú Eisiaimh ÍMAT nár cóir duit ÍMAT ná Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) a asbhaint ó íocaíochtaí le fostaí. Féadfaidh sé bliain iomlán chánach a chlúdach, nó cuid de bhliain chánach.

Beidh sé i bhfeidhm chomh fada is a bheidh d'fhostaí ag obair thar lear agus chomh fada is a bheidh siad neamhchónaitheach in Éirinn chun críocha cánach.

Beidh dáta éaga i gceist leis an Ordú Eisiaimh. Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Ordú Eisiaimh eile (nó síneadh ar an gcéad cheann):

  • má leanann d’fhostaí den obair thar lear i ndiaidh an dáta sin
  • agus
  • má leanann siad de bheith neamhchónaitheach.

Ní iarrtar ort Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) a iarraidh ón uair a bheidh an t-Ordú Eisiaimh i bhfeidhm. Féadtar an t-ordú eisiaimh a dheonaíonn na Coimisinéirí Ioncaim a chur i bhfeidhm. 

Sa chás go ndearnadh iarratas leis na Coimisinéirí Ioncaim ach nár deonaíodh Ordú Eisiaimh fós, ba chóir FPCI a iarraidh.

Ar aghaidh: Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) agusr Orduithe Eisiaimh