Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá (SFSP)

Eolas fóirdheontais in moChúrsaí

Tá sonraí ar íocaíochtaí fóirdheontais SFSP a rinneadh d’fhostóir le feiceáil i do thaifead leis na Coimisinéirí Ioncaim. Féadtar teacht air seo ar moChúrsaí. Nuair a bheidh tú logáilte isteach féadfaidh tú a fheiceáil ar ghlac d’fhostóir páirt sa SFSP ar do shon.

Féadtar teacht ar an eolas seo ar moChúrsaí. Ar an gcárta ‘Seirbhísí ÍMAT’ cliceáil ar:

  • an nasc ‘Bainistigh do Cháin 2020’
  • ar 'Amharc' in aice na fostaíochta cuí
  • ar 'Amharc' in aice le haon tíolacadh párolla ar mhian leat féachaint air.

Céard a chaithfear a dhéanamh má tá neamhréireanna ann

Má aithníonn tú neamhréireanna idir na suimeanna SFSP a thaispeántar ar moChúrsaí agus na suimeanna tugtha ag d’fhostóir, déan teagmháil le d’fhostóir. Tá dualgas ar gach fostóir aon fhadhb a shainaithnítear a cheartú.

Mura ndéantar é a cheartú, déan teagmháil dhíreach leis na Coimisinéirí Ioncaim trí M’Fhiosruithe faoin:

  • gcatagóir ‘ÍMAT (Íoc Mar a Thuillir) fostaí/pinsinéir - Eile’
  • bhfochatagóir 'Tuairisciú Párolla an Fhostaí - Comhlíontacht’.

Ar aghaidh: Dliteanas cánach i d'Athbhreithniú Deireadh Bliana