Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá (SFSP)

Rátaí fóirdheontais san idirthréimhse

Rith an idirthréimhse ón 26 Márta go dtí an 3 Bealtaine 2020.

Chuir an SFSP uasmhéid de €410 ar fáil maidir le fostaithe incháilithe d’fhostóirí a d’oibrigh an SFSP. Bhí feidhm aige seo is cuma an ndearna an fostóir íocaíocht bhreise le tuilleamh an fhostaí nó nach ndearna.

Sa chás go raibh do Mheán-Ghlanphá Seachtainiúil (MGPS):

  • níos lú ná nó cothrom le €586 in aghaidh na seachtaine, bhí suim uasta fóirdheontais de €410 iníoctha
  • níos mó ná €586 agus níos lú ná nó cothrom le €960 sa tseachtain, bhí suim uasta fóirdheontais de €350 iníoctha.

Ón 16 Aibreán 2020, bhí an fóirdheontas pá ar fáil chun tacú le fostaithe a raibh a dtuarastal roimh COVID níos mó ná €76,000 agus a dtuarastal tar éis COVID tite faoi bhun €76,000. Sa chás go raibh do thuilleamh laghdaithe faoi:

  • níos lú ná 20%, ní raibh fóirdheontais iníoctha
  • idir 20% agus 39%, bhí fóirdheontas suas le €205 iníoctha
  • bhreis agus 40%, bhí fóirdheontas suas le €350 iníoctha.

Ríomhadh an fóirdheontas pá uasta ag baint úsáid as do MGPS agus aon íocaíocht chomhlán bhreise ón bhfostóir.

Bhí an fóirdheontas ‘barrchaolaithe’ le cinntiú nár sháraigh do ghlanphá seachtainiúil (íocaíocht bhreise agus an fóirdheontas pá) €960 glan sa tseachtain.

Barrchaolú ar an bhFóirdheontas

Cuireadh barrchaolú i bhfeidhm i gcásanna go raibh aon íocaíocht bhreise ó d’fhostóir móide an fóirdheontas pá níos mó ná do MGPS.

Ríomhtar é seo tríd an íocaíocht bhreise ó d’fhostóir a bhaint ó do MGPS. Chinntigh sé seo nach raibh tú níos fearr as faoin SFSP ná dá mbeadh do ghnáthshocruithe pá curtha i bhfeidhm.

Breis eolais

D’fhoilsigh na Coimisinéirí Ioncaim sraith Frequently Asked Questions for Employees a raibh a bhfostóirí ag baint leas as an SFSP.

Má theastaíonn soiléiriú breise uait, déan teagmháil leis na Coimisinéirí Ioncaim trí fhiosrú a chur isteach trí moChúrsaí.

Ar aghaidh: Rátaí fóirdheontais sa chéim oibriúcháin