Íocaíochtaí cúitimh um díobhálacha pearsanta

Léargas ginearálta

Má fhaigheann tú íocaíochta cúitimh as díobháil phearsanta, féadfaidh sé nach mbeidh ort cáin a íoc air.

Tá tú díolmhaithe ó cháin ar na híocaíochtaí a leanas:

  • íocaíochtaí díobhála cúitimh faighte faoi Alt 38 don Acht um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta, 2003
  • íocaíochtaí díobhála pearsanta a eascraíonn ó chaingean shibhialta (socrú lasmuigh den chúirt nó damáistí bronnadh ag cúirt)
  • íocaíochtaí ón mBinse Cúitimh i leith Díobhálacha Coiriúla
  • íocaíochtaí ón mBinse Cúitimh i ndáil le Heipitíteas C agus VEID
  • íocaíocht ó iontaobhas speisialta déanta duit má tá tú faoi éagumas go buan
  • íocaíochtaí cúitimh i ndáil le Tailídimíd
  • íocaíochtaí déanta faoi Chuid IVB don Acht um Dhliteanas Sibhialta (Leasú) 2017
  • íocaíocht ó iarfhostóir suas go dtí €200,000 mar gheall ar timpiste áit oibre ar thoradh nach raibh tú in ann lean ar aghaidh leis an obair don fhostóir sin
  • íocaíochtaí cúitimh Tí Níocháin Magdalene.

Más toradh an timpiste áit oibre do bháis, féadfar cúiteamh suas go dtí €200,000 a bheith iníoctha ó d’iarfhostóir. Tá an íocaíocht sin díolmhaithe ó cháin.

Mura bhfuil tú cinnte go bhfuil d’íocaíocht cúiteamh díolmhaithe, déan teagmháil linn trí m’Fhiosruithe chun tuilleadh cabhrach a fháil.

Ó am go ham, féadfar damáiste suntasach meabhrach nó fisiciúil a bheith mar thoradh díobháil phearsanta. Sa chás seo, féadfaidh sé nach mbeidh ort cáin a íoc ar ioncam a fhaigheann tú ó do chúiteamh a infheistiú.

Ar aghaidh: Cén chaoi a gcáilítear don díolúine infheistíochta?