Íocaíochtaí cúitimh um díobhálacha pearsanta

Céard a chlúdaíonn an díolúine infheistíochta?

Clúdaíonn an díolúine an t-ioncam infheistíochta agus na gnóthachain uile a dhéanann tú ó d’íocaíocht chúitimh a infheistiú. Tá tú díolmhaithe ó Cháin Ioncaim agus Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC).

Má cháilíonn tú don díolúine seo, féadfaidh sé go bhfuil d’ioncam infheistíochta díolmhaithe chomh maith ó cheann díobh seo:

  • Cáin Choinneála ar Ús Taisce (DIRT)
  • Cáin Iarchoimeádta ar Dhíbhinní (CID).

Féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal chomh maith aisíocaíochtaí de na cánacha seo a leanas ar do chuid infheistíochtaí:

  • Cáin Scoir ar Árachas Saoil
  • Cáin ar Ghnóthais Infheistíochta.

Féach an treoirleabhar Cánach agus Dleachta 07-01-02 le haghaidh tuilleadh sonraí ar an gcaoi leis na díolúintí agus faoisimh bhreise seo a éileamh.

Ar aghaidh: Cén chaoi a gcaitear le híocaíochtaí leasa shóisialaigh?