Daoine scothaosta

Léargas ginearálta

Má tá tú 65 bliain d’aois nó níos mó, tabharfar míniú sa rannán seo ar na creidmheasanna, faoisimh agus díolúintí a fhéadtar a éileamh.

Féach ar an rannán ar Phinsin agus dul ar scor chun tuilleadh eolais a fháil ar na hábhair seo.

Ar aghaidh: Creidmheasanna cánach do dhaoine scothaosta