Daoine scothaosta

Léargas ginearálta

Má tá tú 65 bliain d’aois nó níos mó, tabharfar míniú sa rannán seo ar na creidmheasanna, faoisimh agus díolúintí a fhéadtar a éileamh.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar phinsin agus ar cháin, féach an rannán ar Phinsin.

Ar aghaidh: Creidmheasanna cánach do dhaoine scothaosta