Déan athbhreithniú ar do cháin le haghaidh bliain roimhe – custaiméirí ÍMAT

Más custaiméir Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT) thú, féadtar athbhreithniú a dhéanamh ar do cháin le haghaidh aon cheann de na ceithre bliana cánach roimhe. 

Cén chaoi le hathbhreithniú a dhéanamh ar do cháin i leith 2019 agus blianta ina dhiaidh

Féadtar féachaint ar Réamhráiteas Deireadh Bliana in moChúrsaí.

Is réamháireamh é seo amháin. Taispeánfaidh sé má tá an tsuim cheart chánach agus Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) don bhliain íoctha agat. Tá sé bunaithe ar an eolas atá ar an taifead ag na Coimisinéirí Ioncaim. Más mian leat Ráiteas Dliteanais a fháil, is gá duit Tuairisceáin Cánach Ioncaim a chomhlánú. Tá feidhm leis seo fiú amháin murar mian leat creidmheasanna breise a éileamh nó athruithe a dhéanamh do do thaifead cánach.

Cén chaoi le hathbhreithniú a dhéanamh ar do cháin i leith 2018

Féadtar athbhreithniú a dhéanamh ar do cháin trí Thuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú, nó le Ráiteas Dliteanais.

Féadtar Tuairisceán Cánach Ioncaim a thíolacadh i leith na bliana inar gá duit athruithe a dhéanamh do do thaifead cánach. Folaíonn sé seo éilimh le haghaidh costais sláinte.

Féadfaidh sé nach gá duit athruithe a dhéanamh do do thaifead, seachas sonraí pá, cánach agus MSU a chur leis. Más ea, níl le déanamh ach Ráiteas Dliteanais a iarraidh don bhliain chuí. Má tá tú faoin mbonn measúnaithe chomhpháirtigh, féadann ceachtar céile an t-iarratas seo a dhéanamh.

I gcás gach bliain, má tá tú faoin mbonn measúnaithe chomhpháirtigh, is gá don chéile inmheasúnaithe an Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú. Féadann an céilí neamh-inmheasúnaithe Tuairisceán Cánach Ioncaim a thíolacadh ach roghnú a bheith mar an gcéile inmheasúnaithe le haghaidh bliain chánach áirithe.

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís 

Féadtar teacht ar an tseirbhís trí moChúrsaí, ach na céimeanna seo a leanúint:

I gcás 2019 agus blianta ina dhiaidh:

 • Cliceáil ar an nasc 'Déan athbhreithniú ar do cháin 2018-2021’ faoin gcluaisín 'Seirbhísí ÍMAT'.
 • Roghnaigh an bhliain chuí ón roghchlár anuas agus cliceáil ar an gcnaipe 'roghnaigh'.
 • Iarr ar Ráiteas Dliteanais.
 • Cliceáil ar ‘Comhlánaigh tuairisceán Cánach Ioncaim’ agus lean na céimeanna chun an tuairisceán a chomhlánú.
 • An tuairisceán a thíolacadh.

I gcás 2018:

Féadtar Ráiteas Dliteanais a iarraidh mura bhfuil aon éilimh bhreise agat. Má tá creidmheasanna breise agat le héileamh, nó ioncam le dearbhú, beidh ort Tuairisceán Cánach Ioncaim a thíolacadh.

Chun Ráiteas Dliteanais a iarraidh trí moChúrsaí:

 • Cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin 2018-2021’ faoin gcluaisín 'Seirbhísí ÍMAT'.
 • Roghnaigh an bhliain chánach chuí.
 • Cliceáil ar ‘Iarr’ taobh le ‘Ráiteas Dliteanais’.

Chun Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú trí moChúrsaí:

 • Cliceáil ar an nasc 'Déan athbhreithniú ar do cháin 2018-2021’ faoin gcluaisín 'Seirbhísí ÍMAT'.
 • Roghnaigh an bhliain chuí ón roghchlár anuas agus cliceáil ar an gcnaipe 'roghnaigh'.
 • Iarr ar Tuairisceán Cánach Ioncaim agus lean na céimeanna chun an fhoirm a chomhlánú.
 • An tuairisceán a thíolacadh.