Cúramóir a fhostú

Suim an fhaoisimh

Féadfaidh tú faoiseamh a éileamh ar cibé ceann is ísle díobh seo a leanas:

  • an costas iarbhír a bhaineann le cúramóir a fhostú
  • €75,000 an duine éagumasaithe.

I gcás 2013 agus 2014, ba é €50,000 teorainn an fhaoisimh a d’fhéadfaí a éileamh.

Féadtar faoiseamh a éileamh sa chéad bhliain chánach ina gcruthaíonn tú go bhfuil tú féin nó gaol leat faoi éagumas fisiciúil nó meabhrach.

Taispeántar sa sampla thíos suim an fhaoisimh a fhéadtar a éileamh thar thréimhse ceithre bliana, ó 2014 go 2017.

Úsáid moChúrsaí chun an fhaoiseamh a éileamh i leith cúramóir a fhostú. Nó, féadfaidh tú Foirm HK1 a chomhlánú agus í a sheoladh isteach chuig d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim i rith na bliana nó ina dhiaidh sin.

Ar aghaidh: Beirt nó níos mó daoine ag íoc