Seachaint cánach

Léargas ginearálta

Ní gá do cháiníocóirí a gcúrsaí cánach a shocrú ar bhealach go n-íocann siad an cháin uasta agus is féidir. Tá daoine go hiomlán i dteideal a gcuid cúrsaí cánach a struchtúrú ar bhealach éifeachtach ó thaobh cánach de. Tá difríocht ann idir sochair faoisimh, díolúine nó liúntas a éileamh ar an gcaoi atá beartaithe ag an reachtas, agus seachaint cánach dho-ghlactha.

Polasaí na gCoimisinéirí Ioncaim is ea cur i gcoinne scéimeanna seachanta cánach go gníomhach agus i gcoinne úsáid neamhbheartaithe as an reachtaíocht. Tá na scéimeanna agus an úsáid neamhbheartaithe seo ina mbagairt ar an toradh cánach agus ar chothroime an chórais cánach. Go bunúsach, ní oibríonn an chuid is mó de scéimeanna seachanta cánach. Má ghlacann tú páirt i scéimeanna seachanta cánach, féadfaidh sé go n-íocfaidh tú níos mó cánach ar deireadh ná mar a rinne tú iarracht a shábháil. Tá sé seo sa mhullach ar na costais a bhaineann le déileáil le fiosruithe na gCoimisinéirí Ioncaim, agus le dlíthíocht a d’fhéadfadh a bheith fada.

Is é cuspóir an rannáin seo ná:

  • thú a chur ar an eolas faoi na hiarmhairtí a bhaineann le páirt a ghlacadh i seachaint cánach
  • thú a spreagadh chun athbhreithniú rialta a dhéanamh ar do chúrsaí cánach agus dleachta
  • thú a spreagadh chun comhairle a fháil ó chomhairleoir cánach a bhfuil dea-chlú orthu sa chás nach bhfuil tú cinnte faoi idirbheart áirithe
  • thú a spreagadh chun aon mhírialtachtaí a mheas agus a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim.

Ar aghaidh: Céard is seachaint cánach ann?