Seachaint cánach

Uirlisí reachtaíochta chun cur i gcoinne seachaint cánach

Féadann na Coimisinéirí Ioncaim cur i gcoinne scéimeanna seachanta cánach faoin Riail Ghinearálta um Fhrith-Sheachaint (RGFS) nó faoi cheann de na Rialacha Sonracha um Fhrith-Sheachaint (rialacha RSFS).

Riail Ghinearálta um Fhrith-Sheachaint (RGFS)

Leagtar an RGFS in alt 811C den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997. Baineann sé le hidirbhearta a tosaíodh tar éis 23 Deireadh Fómhair 2014. Beartaíodh RGFS chun scéimeanna seachanta cánach a shárú a mbaineann an méid seo leo:

  • scéimeanna ar beag ar fad a gcuspóir tráchtála
  • scéimeanna a dhéantar go príomha chun buntáiste cánach a fháil. 

Níl an cáiníocóir i dteideal an buntáiste cánach a éileamh nuair atá a dtuairisceán cánach á dtíolacadh má thagann an t-idirbheart faoi RGFS.

I gcás idirbheart seachanta cánach nó sochar buntáiste cánach a théann i gcoinne an RGFS, féadann na Coimisinéirí Ioncaim imscrúdú a dhéanamh ar an gcáiníocóir. Níl aon teorainn ama ar an uair a fhéadann na Coimisinéirí Ioncaim an méid seo a dhéanamh:

  • fiosruithe a dhéanamh maidir le cé acu an bhfuil nó nach bhfuil an t-idirbheart ina sheachaint cánach 
  • an buntáiste cánach a tharraingt siar, de bhun, mar shampla measúnú a leasú
  • aon suim chánach a bhailiú nó a aisghabháil.

Rialacha Sonracha um Fhrith-Sheachaint (RSFS)

Chomh maith leis an RGFS, tá mórán rialacha dírithe ar fhrith-sheachaint ar fud na reachtaíochta cánach. Beartaíodh na rialacha seo chun sochar caillteanais, faoisimh nó díolúine a shéanadh a bheadh ar fáil ar bhealach eile. Nuair a thugtar faoi chineál áirithe idirbhirt nó sraith idirbheart. Baineann na Coimisinéirí Ioncaim úsáid as rialacha dírithe ar fhrith-sheachaint le haghaidh cineálacha idirbheart atá níos sonraí nó níos teoranta ná iad siúd a bhaineann leis an RGFS.

Faoi Sceideal 33 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, déantar rangú ar roinnt de na forálacha seo mar fhorálacha sonracha frith-sheachanta. Níl aon tionchar ag aicmiú na bhforálacha sonracha frith-sheachanta seo ar an gcaoi a bhfeidhmítear iad ar cháiníocóirí.

Tá feidhm ag formhuirear frith-sheachanta sa chás go ndéanann duine iarracht sochar aon bhuntáiste cánach a fháil a tharraingítear siar de bhun

  • alt 811C
  • ceann de na rialacha RSFS.

Féadtar formhuirear suas le 30% a ghearradh. 

Ar aghaidh: Na hiarmhairtí a bhaineann le páirt a ghlacadh i seachaint cánach