Seachaint cánach

Na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas faoi sheachaint cánach

Féadfaidh sé gur ghlac tú páirt i scéim seachanta cánach, gan a bheith go hiomlán ar an eolas faoin méid a bhí ann. Más ea, féadfaidh sé gur mian leat teacht chun tosaigh agus do chúrsaí cánach a shocrú leis na Coimisinéirí Ioncaim. Féadtar na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas faoi seo trí nochtadh seachanta cáilitheach a dhéanamh.

Trí nochtadh a dhéanamh, féadtar laghdú a fháil san fhormhuirear seachanta cánach 30%. Chomh maith leis sin, ní fhoilseofar do chuid sonraí ar liosta na mainnitheoirí cánach.

Nuair a dhéanann tú nochtadh seachanta cáilitheach, ní mór:

  • go dtabharfaí sonraí iomlána na seachanta cánach ann
  • go ndéanfaí i scríbhinn é
  • gur shínigh tú féin é, nó gur síníodh thar do cheann é
  • go gcuirfí dearbhú ann go bhfuil na sonraí uile sa nochtadh ceart
  • go gcuirfí san áireamh ann íocaíocht chánach nó dleachta atá dlite móide ús.

Féadann cáiníocóir nochtadh seachanta cáilitheach a thíolacadh ag tráth ar bith tar éis a dtuairisceán cánach a thíolacadh. Tugtar é seo roimh éisteacht cáis cáiníocóra ag na Coimisinéirí Achomhairc. Méadófar ráta an fhormhuirir seachanta cánach de réir mar a bhogann an idirghabháil comhlíontachta ag na Coimisinéirí Ioncaim ar aghaidh. Chomh maith leis sin, a luaithe a thíolacann cáiníocóir nochtadh seachanta cáilitheach agus a íocann an cáiníocóir an cháin bhreise atá dlite, is ea is lú an t-ús a thiocfaidh aníos.

Féadtar nochtadh a dhéanamh ach na foirmeacha seo a leanas a chomhlánú:

  • Foirm QAD1 - chun nochtadh seachanta cáilitheach a dhéanamh
  • Foirm QAD1 - ar lean
  • Foirm QAD2 - chun dul in éineacht leis an QAD1 más mian leat suim an fhormhuirir seachanta cánach a shonrú a chreideann tusa ba chóir a bheith i bhfeidhm.

Léirítear sa sampla thíos an buntáiste a bhaineann le nochtadh seachanta cáilitheach a dhéanamh.

Ar aghaidh: Scéimeanna i mbaol imscrúdaithe ó na Coimisinéirí Ioncaim