Faoiseamh i leith Infheistíochta i dTrádálacha Corparáideacha

Cistí infheistíochta ainmnithe

Féadann daoine aonair a n-infheistíochtaí a dhéanamh go díreach sa chomhlacht, é sin nó féadann siad a n-infheistíocht a dhéanamh le ‘ciste infheistíochta ainmnithe’. Is éard is ciste infheistíochta ainmnithe ann ná ciste infheistíochta atá ainmnithe dá réir ag na Coimisinéirí Ioncaim.

Féadtar tuilleadh sonraí faoi infheistíochtaí a dhéantar le cistí infheistíochta ainmnithe a fháil sna treoirleabhair seo a leanas.

I gcás scaireanna a eisítear ar 1 Eanáir 2019 nó dá éis:

I gcás scaireanna a eisítear ar 31 Nollaig 2018 nó roimhe:

Ar aghaidh: Riachtanais tíolactha